Pågående VS-arbeten

Gärahovs Bygg

Skillingaryd, Nybyggnad av Äldrecentra Mejeriet, Trygghetsboende, vårdbostäder, rehab. avdelning och tillagningskök.

Jönköping, Kv. Vikvalen 1. Nybyggnation 52 st lägenheter, Gym, Vårdcentral och P-garage.

Uffes Bygg Skillingaryd

Nybyggnation av 3st villor.

Vaggeryds Kommun

Service avtal på kommunens fastigheter.

Vaggeryd, Hjortsjö Camping nybyggnation av nytt servicehus.

Västkuststugan

Svenljunga, Nybyggnation 16st lägenheter.