Pågående VS-arbeten

Gärahovs Bygg

Skillingaryd, Nybyggnad av Äldrecentra Mejeriet, Trygghetsboende, vårdbostäder, rehab. avdelning och tillagningskök.

Jönköping, Kv. Vikvalen 1. Nybyggnation 55 st lägenheter, Livsmedelsbutik, Vårdcentral och P-garage.

Hok, Hooks Herrgård. Renovering och tillbyggnad kök.

Uffes Bygg Skillingaryd

Nybyggnation av 5st bostadshus.

Vaggeryds Kommun

Service avtal på kommunens fastigheter.

Sörgårdsskolan, Ombyggnad av Matsal, kök och gymnastik.

Fågelforsskolan, Ombyggnad av värmesystem.

Hjortsjöskolan, Ombyggnad av värmesystem.

Kanonaden Entreprenad AB

Vaggeryd, Nybyggnation av Vattenverk.

Gärahovs Gård

Vaggeryd, Nybyggnation av Ladugård.